Intermountain Gas vui mừng thông báo cho khách hàng của mình rằng PGA (Điều chỉnh khí đốt đã mua) đã được Ủy ban Tiện ích Công cộng Idaho phê duyệt để giảm tỷ lệ 20%. Những mức giá mới này có hiệu lực vào ngày 1 tháng XNUMX. Đơn đăng ký PGA được nộp hàng năm để đảm bảo các chi phí mà Intermountain phải gánh chịu thay mặt cho khách hàng của mình được phản ánh trong giá bán. Vì giá gas là khoản phí chuyển trực tiếp cho khách hàng nên thu nhập của Intermountain sẽ không giảm do thay đổi được đề xuất về giá và doanh thu. Để biết thêm thông tin về mức giá của Intermountain, hãy truy cập Tỷ giá và Biểu thuế .

Khảo sát điều hòa

Khảo sát ăn mòn khí quyển
Tìm hiểu nơi chúng tôi sẽ khảo sát tiếp theo.

Cổng thông tin tài sản dành cho chủ sở hữu bất động sản và chủ nhà

Xem chi tiết và yêu cầu các thay đổi đối với Thỏa thuận dịch vụ liên tục của bạn trực tuyến.

Các nhiệm vụ trực tuyến sau đây có sẵn thông qua cổng thông tin:

  • Thêm hoặc xóa các thuộc tính trên Thỏa thuận dịch vụ liên tục của bạn
  • Kiểm tra trạng thái dịch vụ của các thuộc tính hiện có
  • Xác định xem dịch vụ tại một địa chỉ mang tên bạn hay tên người thuê nhà

TIẾT KIỆM TIỀN… TIẾT KIỆM KẾ HOẠCH.

Lắp đặt các thiết bị sử dụng khí đốt tự nhiên hiệu quả cao trong nhà là một khoản đầu tư thông minh sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và cải thiện sự thoải mái của bạn. Thiết bị tiết kiệm năng lượng làm cho số tiền năng lượng của bạn đi xa hơn!

Intermountain Gas cung cấp cho khách hàng nhiều ưu đãi và lời khuyên bảo tồn. Truy cập trang tiết kiệm năng lượng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.